Egzaminy

Egzaminy TELCEgzaminy TELC

TELC czyli The European Language Certificates to międzynarodowe, ustandaryzowane według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, egzaminy z 11 różnych języków: angielskiego, niemieckiego, tureckiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, portugalskiego, rosyjskiego, czeskiego, arabskiego i polskiego. Określają one poziom umiejętności językowych niezależnie od kraju, w jakim były zdawane, co ma ogromne znaczenie dla wszystkich osób uczących się lub nauczających języka.
Po zdaniu egzaminu telc kandydat otrzymuje certyfikat potwierdzający znajomość języka wraz z oceną z egzaminu. Certyfikaty są drukowane i przysyłane z Centralnego Biura Egzaminacyjnego telc GmbH w Niemczech. Certyfikaty te są znane i honorowane na terenie całej Unii Europejskiej.
Jako jedyni w Krakowie organizujemy kursy przygotowujące i sesje egzaminacyjne na poziomach od A1 do C1. Prawie 2000 osób uzyskało już u nas certyfikat TELC.

Egzaminy TOEICEgzaminy TOEIC

TOEIC czyli Test of English for International Communication, to test z języka angielskiego zaprojektowany specjalnie do sprawdzania umiejętności językowych osób pracujących w międzynarodowym środowisku. Najpopularniejszą formą egzaminu jest składający się z dwóch części TOEIC Listening & Reading Test, w którym uzyskać można maksymalnie 990 punktów. Od 2006 roku zdawać można również TOEIC Speaking & Writing Test składający się z dwóch części, które sprawdzają takie umiejętności językowe jak: wymowa, słownictwo, gramatyka, płynność i spójność wypowiedzi oraz składnia. Tutaj maksymalna ilość punktów to 400.
Punktacja bardzo precyzyjnie określa poziom znajomości języka, co pozwala dokładnie ocenić predyspozycje kandydata do stanowiska w firmie.

Cambridge ESOL ExaminationsEgzaminy Cambridge ESOL

Cambridge ESOL czyli egzaminy Uniwersytetu Cambridge „English for Speakers of Other Languages” oceniają umiejętność komunikacji w języku angielskim w rzeczywistych sytuacjach. Przeprowadzane już od ponad stu lat są bez wątpienia najbardziej znanymi testami językowymi na świecie.
FCE (czyli egzamin na poziomie B2) pokazuje, że kandydat potrafi używać codziennego pisanego i mówionego angielskiego w pracy i szkole.
CAE (poziom C1) to dowód na to, że kandydat może śmiało podjąć pracę lub naukę w anglojęzycznym kraju.
CPE (poziom C2) stwierdza, że kandydat posługuje się językiem angielskim z ogromną swobodą.

Egzaminy TOEFLEgzaminy TOEFL

TOEFL czyli Test of English as a Foreign Language to najczęściej zdawany egzamin potwierdzającym znajomość języka angielskiego w kontekście studiów i środowiska akademickiego. Wynik z tego egzaminu jest podstawowym kryterium rekrutacyjnym stosowanym przez ponad 6000 uniwersytetów, szkół wyższych oraz organizacji edukacyjnych w Wielkiej Brytanii, Europie Zachodniej, USA, Kanadzie oraz w ponad 100 innych krajach na całym świecie. Ponadto, różnego rodzaju agencje rządowe i fundacje stypendialne wykorzystują wynik z tego egzaminu w procesach decyzyjnych dotyczących programów rozwojowych, programów wymiany lub też planów stypendialnych.

Egzaminy z innych języków

Poza przygotowaniem słuchaczy do egzaminów TELC, proponujemy również przygotowanie do następujących sprawdzianów kompetencji językowych:

  • niemiecki – ZD (Zertifikat Deutsch), ZMP(Zentrale Mittelstufenprüfung), ZOP(Zentrale Oberstufenprüfung), WiDaF (Organizowany przez ETS certyfikat środowiska biznesowego Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft)
  • rosyjski – PURJ (Porogovyj uroveń, Russkij jazyk), TORFL (Test of Russian as a Foreign Language)
  • francuski – DELF (Diplôme d’études en langue française), DALF (Diplôme approfondi de langue française), TFI (Organizowany przez ETS certyfikat międzynarodowego środowiska pracy Test de français international)
  • hiszpański – DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera)
  • włoski – CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera), CELI (Certificato di Lingua Italiana)