Audyt językowy

Co to takiego?

Audyt językowy to nowoczesne narzędzie umożliwiające analizę potrzeb i kompetencji językowych Twoich pracowników. Ma na celu analizę grupy docelowej, jasne ustalenie celów kształcenia, określenie czasu potrzebnego na osiągnięcie rezultatów, diagnostykę kompetencji na wejściu i po zakończeniu szkolenia oraz sposób ewaluacji. Składa się z:

  • przeprowadzania testów językowych przed, w trakcie i po zakończeniu kursu,
  • określenia i sprawdzenia postępów i efektów pracowników, dla których prowadzimy kursy,
  • określenia kompetencji językowych rekrutowanego pracownika pod kątem wymagań firmy,
  • określenia kompetencji językowych działu lub grupy pracowniczej,
  • określenia specyfiki nowego stanowiska pod kątem kompetencji językowych,
  • ewaluacji szkoleń językowych,
  • tworzenia programów nauczania osób lub grupy.

Audyt przeprowadzamy przy pomocy własnych, sprawdzonych testów pisemnych. Kolejnym etapem jest przeprowadzenie testu ustnego przez naszych lektorów – egzaminatorów. Innym sposobem sprawdzania kompetencji językowych są testy TOEIC. Przeprowadzany przez nas audyt sprawdza wszystkie umiejętności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, rozumienie ze słuchu.

Czy jest potrzebny w Twojej firmie?

Audyt pozwala nam na utworzenie programu nauczania specjalnie dla Twoich pracowników. Regularna weryfikacja postępów umożliwia optymalne wykorzystanie funduszy na szkolenia i rozwój w Twojej firmie. Testowanie pracowników pomaga zmienić ich podejście do nauki: wzrasta frekwencja i motywacja, spada ilość odwołanych zajęć.

Wyniki audytu przekazujemy w postaci szczegółowego raportu zgodnego z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Zawiera on analizę kompetencji językowych przed rozpoczęciem szkolenia, omówienie postępów na poszczególnych etapach oraz rekomendacje dotyczące dalszej nauki.